Populaţia

 

 

 

 

Precizări metodologice

 1. Populaţia şi densitatea populaţiei, la recensăminte
 2. Populaţia rezidentă, pe sexe şi medii, la 1 iulie
 3. Populaţia rezidentă, pe grupe de vârstă, la 1 iulie
 4. Populaţia după domiciliu, pe sexe şi medii, la 1 iulie
 5. Populaţia după domiciliu, pe grupe de vârstă, la 1 iulie
 6. Populaţia după domiciliu, pe sexe şi medii, la 1 ianuarie
 7. Populaţia după domiciliu, pe grupe de vârstă, la 1 ianuarie
 8. Mişcarea naturală a populaţiei, pe medii
 9. Mişcarea naturală a populaţiei cu reşedinţa obişnuită în judeţul Satu Mare, pe medii
 10. Ratele de fertilitate, pe grupe de vârstă
 11. Durata medie a vieţii, pe sexe
 12. Schimbările de domiciliu, pe medii