Forţa de muncă

 

 

 

 

Precizări metodologice

  1. Populaţia după participarea la activitatea economică, pe sexe
  2. Ratele de activitate, ocupare şi şomaj, pe sexe
  3. Populaţia ocupată civilă, pe activităţi ale economiei naţionale (la sfârşitul anului)
  4. Structura populaţiei ocupate, pe activităţi ale economiei naţionale (la sfârşitul anului)
  5. Numărul mediu al salariaţilor, pe activităţi ale economiei naţionale
  6. Numărul mediu al salariaţilor, pe activităţi ale industriei
  7. Efectivul salariaţilor, pe activităţi ale economiei naţionale (la sfârşitul anului)
  8. Efectivul salariaţilor, pe activităţi ale industriei (la sfârşitul anului)
  9. Şomerii înregistraţi şi rata şomajului (la sfârşitul anului)