Agricultură

 

 

 

 

Precizări metodologice

 

 

 1. Fondul funciar, după modul de folosinţă
 2. Producţia ramurii agricole
 3. Suprafaţa cultivată, cu principalele culturi
 4. Producţia agricolă vegetală, la principalele culturi
 5. Producţia medie la hectar, la principalele culturi
 6. Suprafaţa viilor pe rod şi producţia de struguri
 7. Producţia de fructe
 8. Efectivele de animale
 9. Producţia agricolă animală
 10. Parcul de tractoare şi maşini agricole principale din agricultură
 11. Îngrăşăminte chimice şi naturale folosite în agricultură

 

 

 1. Fondul forestier
 2. Volumul de lemn recoltat