Integritate institutionala

  • Declaraţii – integritate
  • Plan de integritate
  • Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate
  • Codul de conduită etică şi profesională
  • Raport narativ referitor la stadiul implementării măsurilor prevăzute în SNA şi în planul de integritate ce revin în sarcina instituţiei
  • Mecanismul de raportare a încălcărilor legii
  • Lista cuprinzând cadourile primite, potrivit Legii nr. 251/2004 şi destinaţia acestora
  • Studii/cercetări/ghiduri/materiale informative relevante