Structura organizatorică a Direcţiei Judeţene de Statistică Satu Mare

 

Direcţia Judeţeană de Statistică Satu Mare este organizată şi funcţionează potrivit Hotărârii Guvernului nr.957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică şi a Legii nr.226/2009 privind organizarea şi funcţionarea statisticii oficiale în România.
Direcţia Judeţeană de Statistică Satu Mare este subordonată Institutului Naţional de Statistică şi are relaţii de colaborare cu toate direcţiile regionale / judeţene de statistică din ţară şi direcţiile generale / direcţiile din I.N.S. De asemenea, are relaţii de colaborare cu organele administraţiei publice locale şi cu serviciile descentralizate ale administraţiei publice centrale.
Direcţia Judeţeană de Statistică Satu Mare are următoarea structură organizatorică:
  1. Serviciul de cercetări statistice în întreprinderi şi exploataţii agricole;
  2. Compartimentul de cercetări statistice în gospodăriile populaţiei;
  3. Compartimentul de sinteză, coordonare, diseminare şi relaţii cu publicul;
  4. Compartimentul IT şi infrastructură statistică;
  5. Compartimentul INSPIRE
  6. Compartimentul gestionare resurse umane şi contabilitate.

Regulamentul de organizare şi funcţionare al DJS Satu Mare